Domov

Self-growth institute

Vitajte na Self-growth institute, ktorý vám zdarma ponúka mobilné aplikácie pre váš sebarozvoj. Tieto mobilné aplikácie sa venujú najčastejším témam, ktoré ľudia riešia, keď chcú pracovať na sebe, na zlepšení svojich vzťahov a na zvýšení výkonu v práci. Aplikácie sú vytvorené na základe najnovších poznatkov z psychológie a sú všetky výskumne overené. Vytvorila ich profesorka Júlia Halamová z Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v rámci riešenia výskumných grantov VEGA 1/0578/15 a VEGA 1/0075/19. Pripravili sme zatiaľ pre vás 2 apky zamerané na

  1. Starostlivosť o seba
  2. Využívanie emócii,
  3. pripravujeme dve ďalšie apky na Hľadanie šťastia
  4. a Radosť z pomáhania.

Vo všetkých apkách na Vás čaká po 14 úloh, na každý deň jedna, v priemere jej vyplnenie trvá 15 minút. Sledujte nás. Postupne budeme pridávať ďalšie aplikácie.

Prajeme vám príjemný sebarozvoj!

Starostlivosť o seba

Účasť na tejto mobilnej aplikácii vám ponúka možnosť preskúmať v každodenných situáciách svoje vzorce správania k sebe samému. Pomôže vám naučiť sa efektívnejšie a zdravšie spôsoby, ako zvládať, keď sa vám nedarí podľa vašich predstáv. Situácie zlyhania či neúspechu sú totiž často sprevádzané sebakritickými myšlienkami a nepríjemnými emóciami, ktoré potom zhoršujú vaše následné správanie. Jednotlivé úlohy vám pomôžu naučiť sa reagovať na seba samého s väčším pochopením, s podporou a súcitom, a tým, paradoxne, zvýšiť aj efektivitu svojho správania a výkonu v práci, ale aj zlepšenie vzťahov. Táto intervencia je odskúšaná v skupinovej aj online podobe a má výskumne podložený efekt na účastníkov v klinických, ako aj v neklinických skupinách. Rozhodli sme sa však urobiť ju ešte dostupnejšou a ponúknuť ju v podobe mobilnej aplikácie.

Aplikáciu si môžete stiahnuť tu vo verzii pre ANDROID aj IPHONE operačné systémy.

Využívanie emócii

Účasť na tejto mobilnej aplikácii vám ponúka možnosť porozumieť svojim emóciám a aktuálnym vzorcom správania k sebe samému a k svojim blízkym v každodenných situáciách. Zároveň vám pomôže naučiť sa efektívnejšie a zdravšie spôsoby, ako zvládať a  využiť svoje emócie. Jednotlivé úlohy vám pomôžu zvýšiť vašu emočnú inteligenciu, a tak zvýšiť aj efektivitu vášho správania, výkon v práci i spokojnosť vo vzťahoch. Táto intervencia je odskúšaná v skupinovej podobe a má výskumne podložený efekt na účastníkov. Preto sme sa rozhodli ju urobiť ešte dostupnejšou a ponúknuť vám ju v podobe mobilnej aplikácie.

Aplikáciu si môžete stiahnuť tu vo verzii pre ANDROID aj IPHONE operačné systémy.

Hľadanie šťastia

V príprave.

Aplikáciu si môžete stiahnuť tu vo verzii pre ANDROID aj IPHONE operačné systémy.