Profil

Kontakt

prof. Mgr. Júlia Halamová, PhD.

Ružinovská 44, Bratislava 821 03, Slovensko

IČO: 37926802, DIČ:   1049108192

Tel. číslo: 0908604141

e-mail: julia.halamova@gmail.com

zapísaná v Slovenskej komore psychológov pod reg. č. 70422-4-D-00422

IBAN: SK1083605207004203579575, SWIFT (BIC) kód: BREXSKBX  

Vzdelanie

(2019) Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, inauguračné konanie (Prof.), odbor Sociálna a pracovná psychológia.

(2014) Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, habilitačné konanie (doc.), odbor Sociálna a pracovná psychológia.

(1998-2001) Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, interné doktorandské štúdium (PhD.), odbor Psychológia.

(1993-1998) Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magisterské štúdium (Mgr.), odbor Psychológia.

Prax

Zápis do Zoznamu psychoterapeutov Slovenskej Republiky od roku 2007.

Licencia  v Slovenskej komore psychológov od roku 2007.

Samostatná psychoterapeutická činnosť od roku 2007, predtým poradenská a psychoterapeutickú činnosť v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni, v psychologickej poradni zriadenej pri občianskom združení Charita Blumentál.

Vedenie psychoterapeutických výcvikov v Terapii zameranej na emócie – individuálnej, párovej aj rodinnej.

Cvičná terapeutka pre ľudí v psychoterapeutických výcvikoch.

Vysokoškolský pedagóg Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského v Bratislave.

Kouč a trénerka komunikačných a manažérskych zručností.

Kvalifikácia

Kontinuálne vzdelávanie v psychoterapii: výcvik terapie zameranej na emócie – párová, rodinná terapia a individuálna (Emotion Focused Therapy) v Írsku, Číne, Nemecku, Taliansku, Nórsku a Kanade. Ďalšie vzdelávanie: terapia zameraná na súcit, budovanie komunít, budovanie pracovných tímov, satirovská terapia, dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii.

(2020-2019) Výcvik v Cultivating Emotional Balance Teacher Training v  Soquel, Kalifornia, USA.

(2019) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy skills v Berlíne, v Nemecku.

(2019) Výcvik v Gottmans couple therapy v Oslo, v Nórsku.

(2018) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy skills v Mníchove, v Nemecku.

(2018) Výcvik v psychoterapii Compassion focused therapy advanced skills v Bratislave, na Slovensku.

(2018) Výcvik v psychoterapii Compassion focused therapy basic skills v Bratislave, na Slovensku.

(2017) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy v Šhangaji, v Číne.

(2016) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy v Prahe, v Česku.

(2016) Výcvik v psychoterapii Emotion focused family therapy v Bratislave, na Slovensku.

(2016) Výcvik v psychoterapii Emotion focused family therapy v Oslo, v Nórsku.

(2015) Výcvik v psychoterapii Emotion focused couple therapy v Bergene, v Nórsku.

(2013) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy v Toronte, v Kanade.

(2012) Výcvik v psychoterapii Emotion focused therapy v Írsku a Emotionally focused couple therapy v Miláne, v Taliansku.

(2011) Príprava na výkon práce v zdravotníctve SZU.

(2010) Zápis do Zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

(2008) Zápis do Zoznamu psychoterapeutov Slovenskej Republiky Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť.

(2004-2007) Výcvik v systemickej psychoterapii, ISZ Košice, Slovensko.